Algemene voorwaarden van De Trainer Sportmaterialen
                                                                                                   (De-Trainer.com)
                                                                                                                                             (6 oktober 2013)
Door uw bestelling te plaatsen bij De Trainer Sportmaterialen (www.de-trainer.com) geeft u te kennen dat u met deze verkoopvoorwaarden akkoord gaat.
Kwaliteit en kleur
Alle aangeboden produkten bij De Trainer Sportmaterialen zijn nieuw en zijn met zorg verpakt. De foto's op de website zijn door ons zelf gemaakt. De producten op de foto's zijn niet bijgewerkt of mooier gemaakt. Wel zijn soms achtergronden verwijderd. Verder kan door lichtval tijdens het fotograferen of het digitale scherm waarop u kijkt de kleur een beetje afwijken. Wanneer vooraf niet te bepalen is welke kleur een product heeft, dan staat dit bij het product vermeld.
Prijzen en Omzetbelasting
De prijzen zoals weergegeven op de de-trainer.com zijn exclusief omzetbelasting. Over de producten en kosten wordt omzetbelasting geheven conform de Nederlandse BTW regels. Bij bestellingen door bedrijven uit andere landen binnen de Europese Unie kan gebruik worden gemaakt van de verleggingsregeling. (intracommunautaire levering). Bedrijven die gebruik willen maken deze verleggingsregeling dienen wij in bezit te zijn van een geldig BTW nummer. Ze dienen dit nummer aan ons kenbaar te maken.
Minimale orderwaarde
Uw order moet voldoen aan de minimale orderwaarde van 3 euro. 
Leveringstijden
De levertijd van uw bestelling is afhankelijk van de betalingsmethode. Er wordt niet in deelleveringen verzonden, een bestelling wordt in zijn geheel verzonden. De levertijd geldt vanaf de datum dat uw betaling binnen is. Bij al onze producten is aangegeven hoeveel stuks wij direct uit voorraad kunnen leveren. Verzendingen geschieden gemiddeld genomen 2 maal per week. De maximale tijd tot verzenden is 10 dagen.
Betaling
Betaling geschiedt vooraf. U heeft 7 dagen de tijd om aan uw betaling te voldoen, daarna annuleren wij de order! Voordat wij hiertoe overgaan, zullen wij u betalingsherinneringen sturen. Wij accepteren diverse betalingsmethoden:
  • iDEAL
  • Bank/giro overschrijving 
  • IBAN 
  • PayPal
  • Mastercard via PayPal
  • Visacard via PayPal
Onze voorkeur gaat uit naar een betaling met behulp van iDEAL. Dit is zeer snel en betrouwbaar. U kunt gebruik maken van iDEAL wanneer u internetbankiert bij één van de grote banken (ABN AMRO, ING Bank, Fortis, SNS Bank, Rabobank). Kijk voor meer info over iDEAL op de website van iDEAL (http://www.ideal.nl/).
Onze tweede keuze gaat uit naar PayPal. PayPal is een online betaalservice waarmee u artikelen op eBay, De Trainer Sportmaterialen en in andere online winkels kunt betalen.
Bij bestellingen boven de 100 euro kan ook een overschrijving op Rabobank  121.459.365 t.n.v. (IBAN NL44 RABO 0121 4593 65) De Trainer Sportmaterialen te Beek Ubbergen worden gedaan.
Afhalen of zelf het transport regelen
Eventueel kunt u ook uw order (alleen op afspraak) afhalen of zelf het vervoer regelen. Dit kan echter alleen na volledige betaling via één van de bovenstaande mogelijkheden. Contante betalingen accepteren wij niet. Wanneer u een bestelling afhaalt of zelf het vervoer regelt, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer van deze producten. Eventuele schade die tijdens het transport onstaat is geheel voor eigen risico. Voordat een bestelling wordt overgedragen aan een door u gekozen transporteur, worden foto's gemaakt van de prodcuten. Deze foto's blijven gedurende 7 dagen bewaard. Deze foto's zijn in geval van geschillen op te vragen. 
Recht tot Annulering (ontbinding overeenkomst)

Wij behouden ons het recht voor om een order te anuleren en het geld terug te storten wanneer bijkomende vervoerskosten aanzienlijk hoger uitvallen dan vooraf ingeschat, of wanneer onvoorzienen omstandigheden zich voordoen.  
Aansprakelijkheid informatie op onze website.
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Trainer Sportmaterialen kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. De Trainer Sportmaterialen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website of mailings.
 
Privacy
Door het creëren van een account worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten, u ontvangt geen ongevraagde mail (spam) van ons, met uitzondering van belangrijke mededelingen en nieuwsbrieven.
Overige bepalingen
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.